MAŁOPOLSKA ZACHODNIA / Ekomuzeum Doliny Karpia / Rowerowy Szlak Doliny Karpia

  • Dystans: 88.2 km
  • Poziom: średni
  • Suma podejść: 685 m
  • Suma zejść: 685 m

Rowerowy Szlak Doliny Karpia - wraz z siecią ekologicznych szlaków – ścieżek przyrodniczych, nordic walking i in. - wiedzie przez Ekomuzeum Doliny Karpia, atrakcyjny przyrodniczo obszar siedmiu gmin położonych w Małopolsce, w powiatach oświęcimskim oraz wadowickim (Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice i Zator).

Dolina Karpia, zwana „Mazurami Małopolski” obejmuje teren historycznego zagłębia hodowli karpia i rozciąga się na setkach hektarów w dolinie Wisły i Skawy. Jest to obszar o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych (obszary Natura 2000), stanowiący doskonałą destynację ekoturystyczną. Stawy karpiowe stanowią ostoję dla wielu gatunków flory i fauny, w tym również gatunków zagrożonych wyginięciem, takich jak ślepowron, faunistyczny symbol Doliny.

Koordynatorem Szlaku jest Stowarzyszenie Dolina Karpia z siedzibą w Zatorze: www.dolinakarpia.eu.

Szlak jest częścią sieci Greenways od 2019 roku.

Trasa dodana przez użytkownika Ekoturystyka na portalu z ciekawymi trasami w pobliżu Traseo.pl

dystans (km) wysokość m n.p.m.
Wyznacz trasę Pobierz GPX