Bacówka PTTK nad Wierchomlą

Bacówka PTTK nad Wierchomlą im. Stanisława Nowaka – górskie schronisko turystyczne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego położone w Beskidzie Sądeckim, na bocznym grzbiecie pasma Jaworzyny Krynickiej pomiędzy Runkiem i Pustą Wielką, na wysokości 895 m n.p.m., na rozległej polanie nad Wierchomlą, której stoki opadają do doliny Małej Wierchomlanki. Z polany rozciągają się widoki na pasmo Radziejowej i – przy dobrej widoczności – na Tatry.
Źródło: Wikipedia