Pałac w Bobrku

Zamek w Bobrku – jeden z nieistniejących obecnie zamków w Polsce. Jego powstanie datuje się na wiek XIV, a jego fundatorem był prawdopodobnie król Kazimierz III Wielki. Dwór był niewielki, prostokątny z jedną wieżą. Otoczony fosą o głębokości do 10 m. Powstał w miejscu grodu, spalonego prawdopodobnie w XIII wieku. Posiadał prawdopodobnie niewielką kaplicę. Zniszczony w 1532 roku, potem odbudowany. Został rozbudowany w XV wieku. Zniszczony w pożarze w 1589 roku, odbudowany w 1590 roku. W 1595 roku zamek położony w powiecie śląskim województwa krakowskiego był własnością kasztelana wiślickiego Mikołaja Ligęzy. Został zburzony w 1656 roku. Potem coraz bardziej zaczął popadać w ruinę. Ruiny przetrwały do XVII wieku, kiedy to rozebrano je i postawiono pałac, który po zniszczeniach po II wojnie światowej został odbudowany.
Źródło: Wikipedia