Chatka Klubu Turystyki Górskiej "Limba"

Chatka na Trzonce – górskie schronisko turystyczne w Beskidzie Andrychowskim (wschodnia część Beskidu Małego), na stoku Trzonki,
Źródło: Wikipedia