Rezerwat Koło

Rezerwat przyrody Koło w Puszczy Niepołomickiej – leśny rezerwat przyrody w województwie małopolskim (powiat wielicki, gmina Niepołomice); na obszarze Puszczy Niepołomickiej w uroczysku o tej samej nazwie. Został utworzony w 1962 roku i zajmuje powierzchnię 3,13 ha. Ochronie podlega naturalny fragment grądu Tilio-Carpinetum (lipa, grab, dąb). Występują chronione gatunki roślin: kruszczyk szerokolistny, barwinek pospolity, przytulia wonna, kalina koralowa. Rezerwat włączono, wraz z pobliskim rezerwatem przyrody Wiślisko Kobyle, do programu Natura 2000 jako element specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Koło Grobli” PLH120008.
Źródło: Wikipedia

Powiązane trasy

Wiślana Trasa Rowerowa

234 km

Małopolski odcinek Wiślanej Trasy Rowerowej jest już w dużej mierze ukończony. Gotowych jest 210 z...

Więcej