Łąki Nowohuckie

Łąki Nowohuckie – obszar łąk znajdujący się w Krakowie pomiędzy centrum dzielnicy Nowa Huta a brzegiem Wisły. W 2003 został uznany za użytek ekologiczny. Obszar użytku wynosi 57,17 ha. Łąki Nowohuckie powstały w miejscu istniejącego w średniowieczu starorzecza Wisły. Stanowią fragment łąk nadwiślańskich w Krakowie. W latach 50. XX wieku na obszarze zajmowanym przez Łąki Nowohuckie planowano utworzenie ogromnego zalewu rekreacyjnego, mającego stanowić integralną część dzisiejszej tzw. Starej Nowej Huty. Na Łąkach występuje przeszło 20 zróżnicowanych zbiorowisk roślinnych – szuwary wysokich turzyc, część szuwarów trzcinowych oraz liczne i bogate zespoły półnaturalne. Stwierdzono ponad 370 gatunków roślin kwiatowych m.in. rzadkie chronione storczyki krwiste, goździki kropkowane i kozłki lekarskie. Łąki Nowohuckie mają również bogatą awifaunę – zanotowano 37 lęgowych gatunków ptaków, wśród nich zagrożone w skali Europy: derkacz, dzierzba gąsiorek i bączek. Wraz z migrującymi ptakami na Łąkach i w ich bezpośrednim sąsiedztwie stwierdzono 78 gatunków ptaków. Bogactwo gatunków dotyczy również owadów. Występują licznie dwa rzadkie gatunki motyli dziennych – modraszek telejus i modraszek nausitous. Ze względu na ich liczne występowanie obszar Łąk znajduje się na liście terenów proponowanych do ochrony jako obszar Natura 2000. Na Łąkach występują jeszcze dwa rzadkie gatunki motyli – czerwończyk fioletek i czerwończyk nieparek. Łąki razem z Laskiem Mogilskim i korytarzem rzeki Dłubni stanowią jedne z najbogatszych miejsc pod względem przyrodniczym w Krakowie. Są także cenne pod względem dydaktycznym i umożliwiają prowadzenie zajęć dla studentów kierunków ekologicznych na krakowskich uczelniach. Służą również rekreacji. W planach jest stworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Park Starorzecza Wisły w Nowej Hucie” przylegającego do Łąk Nowohuckich, który ma obejmować między innymi dzisiejszy teren Lasku Łęgowskiego.
Źródło: Wikipedia

Powiązane trasy

Bursztynowy Szlak Greenways

245 km

Początek szlaku: Borusowa Koniec szlaku: Lipnica Wielka Całkowita długość szlaku: 246,6 km Poziom...

Więcej