Bachledówka

Bachledówka – przysiółek wsi Czerwienne Bachledówka – część miasta Zakopane Bachledówka – wzgórze na Pogórzu Gubałowskim
Źródło: Wikipedia