Bliźniaki

Bliźniaki – dwuwierzchołkowy szczyt w północno-wschodniej części Beskidu Małego, na pograniczu miejscowości Chocznia, Kaczyna i Ponikiew. Nazwa nawiązuje do charakterystycznego kształtu. Na niektórych mapach spotyka się inne nazwy tego szczytu: Giermotka, Germadka lub Skolec (błędne według Siemionowa). Wysokość Bliźniaków, podana na podstawie tabliczki znajdującej się na szczycie, odnosi się do wyższego z dwóch wierzchołków. Natomiast według geoportalu wysokość Bliźniaków wynosi: 577,6 m n.p.m. (wyższy wierzchołek) i 561,2 m n.p.m. (niższy wierzchołek). Bliźniaki znajdują się w długim i zalesionym Paśmie Bliźniaków ciągnącym się od doliny Choczenki na zachodzie, po dolinę Skawy na wschodzie. W grzbiecie tym, kolejno od zachodu na wschód znajdują się: Bliźniaki (Giermotka), Przełęcz Czesława Panczakiewicza, Łysa Góra, Iłowiec. Północne stoki Bliźniaków wznoszą się nad równiną miejscowości Chocznia. Spływa z nich kilka źródłowych cieków potoku Konówka. W południowym kierunku od Bliźniaków ciągnie się grzbiet łączący je z Gancarzem. Grzbiet ten oddziela miejscowości Kaczyna (po zachodniej stronie) i Ponikiew (po wschodniej stronie). Piesze szlaki turystyczne Inwałd – Ostry Wierch – Bliźniaki – Łysa Góra – Iłowiec – Gorzeń
Źródło: Wikipedia