Łysina

Łysina – skalisty wierzchołek w Masywie Trzech Koron w Pieninach Właściwych o wysokości 792 m n.p.m. Od Trzech Koron oddzielony jest przełęczą Wyżni Łazek (695 m n.p.m.) Północne zbocza Łysiny opadają do tzw. Szerokiej Doliny. Wraz z Facimiechem i Klejową Górą tworzy skalisty grzbiet, od strony Dunajca podcięty urwistymi, niemal pionowymi ścianami. Wcinający się w nie Dunajec opływa je z trzech stron, tworząc w tym miejscu największe zakole Przełomu Dunajca. Łysina wraz z Facimiechem i Klejową Górą wchodzą w skład tzw. grupy Łysiny. Przez niektórych topografów Łysina nie jest wyróżniana jako oddzielny szczyt, lecz zaliczana jest do Facimiecha. Poza urwistą południowo-wschodnią ścianą jest całkowicie zalesiona, a na jej południowo-zachodnich zboczach rośnie typowy las jodłowy, z potężnymi jodłami liczącymi sobie ok. 150 lat. Wielką atrakcją przyrodniczą są jedne z ostatnich w Polsce stanowisk jałowca sabińskiego występującego na stromej południowo-wschodniej wapiennej ścianie. Znajdująca się na obszarze Pienińskiego Parku Narodowego Łysina nie jest udostępniona turystycznie.
Źródło: Wikipedia