Białe Skały

Białe Skały (749 m n.p.m.) – szczyt w głównej grani Pieninek w Pieninach Właściwych, położony na obszarze Pienińskiego Parku Narodowego. Nazwy Białe Skały używa również Józef Nyka w przewodniku „Pieniny”. Na niektórych natomiast mapach szczyt ten podpisywany jest jako Sutrówka. Góra położona jest w zachodniej części Pieninek, pomiędzy Bajków Groniem (716 m) a Ociemnym Wierchem (740 m). Na północ odbiega ze szczytu boczny grzbiet rozgałęziający się na dwie części. Na północ biegnie odnoga kulminująca w Łupiskach (659 m), następnie opadająca do doliny Krośnicy, ku północnemu wschodowi biegnie zaś grzbiet Wudyki z Zimną Skałką (612 m) opadający do doliny Dunajca. Północne zbocza są dość łagodne, ale na południu stromy, skalisty stok schodzi w dolinę Pienińskiego Potoku. Partie szczytowe są zalesione, jednak nieco niżej stoki pokrywają liczne polany – na wschód od szczytu znajduje się Kurnikówka, od której na północ leży polana Pieninki, natomiast na wspomnianym bocznym grzbiecie – między innymi Stolarzówka. W zboczu Białych Skał, powyżej doliny Krośnicy, znajduje się jaskinia – Borsucza Jama. Przez szczyt przechodzi znakowany na niebiesko pieszy szlak turystyczny zwany Sokolą Percią.
Źródło: Wikipedia