Bereśnik

Bereśnik (760 m) – bezleśne wzgórze w orograficznie lewych zboczach doliny Białej Wody w miejscowości Jaworki w Małych Pieninach. Znajduje się pomiędzy Smolegową Skałą a górą Skalskie. Wysokość względna Bereśnika nad dnem Białej Wody wynosi około 150 m. Dawniej całe wzgórze stanowiło pola uprawne nieistniejącej już, zamieszkiwanej przez Łemków miejscowości Biała Woda. Jej mieszkańcy zostali po II wojnie światowej wysiedleni, a na polach Bereśnika obecnie wypasa się owce. Widoczne są jeszcze dawne poletka uprawne poodzielane rzędami miedz. Przez Bereśnik nie prowadzi żaden znakowany szlak turystyczny, ale z doliny Białej Wody, tuż po wschodniej stronie Smolegowej Skały odchodzi przez kładkę nieznakowana ścieżka, która dalej gruntową drogą prowadzi na Bereśnik do bacówki, w której są wyrabiane i sprzedawane wyroby z owczego sera.
Źródło: Wikipedia