Zdżar

Zdzar (ok. 825 m) – szczyt w Gorcach, znajdujący się w długim, wschodnim grzbiecie Gorca, który poprzez Wierch Lelonek, przełęcz Wierch Młynne, Zdzar, Bystrą, Działek, Goły Wierch, Kopiec i Twarogi ciągnie się aż do Dunajca. Grzbietem tym biegnie dział wodny między rzekami Ochotnica i Kamienica. Położony jest w tym grzbiecie po wschodniej stronie przełęczy Wierch Młynne. W północno-zachodnim kierunku odchodzi od Zdżaru grzbiet do Skrzyńczysk (752 m), zaś grzbiet Gorca na Zdżarze zakręca w południowo-wschodnim kierunku. Na północnych stokach znajduje się polana Przysłopek. Stoki południowe porośnięte są lasem. Opadają do doliny potoku Młynne i znajdują się w obrębie należącego do Ochotnicy Dolnej sołectwa Młynne. Na stokach tych jest kilka polan, a także nadal uprawiane pola. W 2015 r. gmina Ochotnica Dolna w ramach szerszego programy budowy wież widokowych i tras rowerowych wykonała i oznakowała nowe szlaki turystyki rowerowej i narciarskiej. Tylmanowa (Rzeka) – Buciory – Twarogi – Kopiec – Goły Wierch – Działek – Bystra – Zdzar – przełęcz Wierch Młynne – Wierch Lelonek – Tokarka – Gorc Młynieński Ochotnica Dolna (Brysiówki) – Buciory
Źródło: Wikipedia