Bardo

Bardo – szczyt w Gorcach o wysokości 948 m n.p.m. Położony jest na długim grzbiecie odchodzącym od Turbacza do Rabki, pomiędzy Wierchową (940 m), a Jaworzyną Ponicką (995 m). Południowe jego zbocza opadają do doliny Poniczanki, spływa z nich Potok za Twarogiem (dopływ Poniczanki), a porastający je las nosi nazwę Lasu Ostrys. W kierunku północno-zachodnim od szczytu Bardo odchodzi krótki grzbiet z wierzchołkiem Szumiącej. Po zachodniej stronie tego grzbietu spod wierzchołka Bardo spływa potok Słonka (dopływ Raby), zaś po wschodniej stronie potok Głęboki (dopływ potoku Poręba). Bardo jest niewybitnym szczytem, niewiele tylko wznoszącym się ponad grzbiet. Znajduje się poza obszarem Gorczańskiego Parku Narodowego. Jego wierzchołek i górna część zboczy są całkowicie zalesione. Przy prowadzącym tędy czerwonym szlaku turystycznym (Główny Szlak Beskidzki), tuż w okolicach wierzchołka, znajduje się niewielka figurka. Nazwa szczytu pochodzi od wołoskiego słowa barda oznaczającego topór.
Źródło: Wikipedia