Łysiny

Łysiny lub Łysina (1052 m, według poziomic Geoportalu ok. 1054 m) – niewybitny szczyt w Beskidzie Sądeckim, w Paśmie Radziejowej. Jest kulminacją grzbietu odbiegającego z Czeremchy na południe. Stoki wschodnie opadają do doliny Sielskiego Potoku, natomiast zachodnie w kierunku źródłowej części doliny Potoku pod Górkami. Sam wierzchołek jest zalesiony, jednak na południowo-zachodnim zboczu znajdują się liczne polany. Przez Łysiny prowadzi zielony szlak turystyczny. Po wejściu w las wiedzie on starodrzewem przez ostre granie i trawersuje bardzo strome zbocza. Pomiędzy Kunim Wierchem a Łysinami przecina drogę leśną, którą można zejść do doliny Sielskiego Potoku. Szlak nie biegnie przez szczyt Łysin, lecz trawersuje go od zachodu, do wysokości 1000 m.
Źródło: Wikipedia