Biała Skała

Biała Skała – zbudowana z wapieni skała w południowych stokach Macelowej Góry (795 m n.p.m.) w Pieninach. Wznosi się na wysokość około 598 m n.p.m. Powstała w wyniku podcięcia przez Dunajec, od tej strony posiada stromą, niemal pionową ścianę. Od Białej Skały w południowo-wschodnim kierunku, wzdłuż Dunajca ciągnie się pas skał zwanych Czerwonymi Skałami. Ciekawa flora. M.in. stwierdzono tutaj występowanie kokoryczy żółtawej oraz wiechliny styryjskiej – bardzo rzadkiej rośliny, w Polsce występującej tylko na kilku stanowiskach w Pieninach i jednym w Beskidzie Sądeckim. Po zachodniej stronie Białej Skały spływa do Dunajca Straszny Potok. To tutaj, za mostkiem tego potoku, poniżej urwisk Białej Skały, wydarzyła się w czerwcu 1960 tragedia: podczas spływu Przełomem Pienińskim wskutek przeciążenia tratwy utopiło się 16 uczniów i flisak, zaś nauczycielka płynąca z innymi uczniami na sąsiedniej tratwie zmarła na atak serca.
Źródło: Wikipedia