Bazylika Kolegiacka św. Małgorzaty w Nowym Sączu

Bazylika kolegiacka św. Małgorzaty w Nowym Sączu – kościół w Nowym Sączu posiadający tytuł bazyliki mniejszej siedziba Kapituły kolegiackiej w Nowym Sączu
Źródło: Wikipedia