Prom Borusowa

Prom rzeczny na Wiśle Borusowa - Nowy Korczyn

Okres kursowania: cały rok
Godziny kursowania: 5:00–21:00
Bezpłatnie

tel. +48 532 570 456
www.fb.com/PromWBorusowej