MOR

Licznik rowerowy Harklowa

zbiera dane od 07.09.2020

Więcej

Licznik rowerowy Jankowice

Pomiary 05-12.2018: 34 163 01-12.2019: 40 509 01-08.2020: 38 031

Więcej

Licznik rowerowy Nowy Sącz

Pomiary 06-12.2018: 64 620 01-12.2019: 149 050 01-08.2020:  131 153

Więcej

Licznik rowerowy Ostrów

Pomiary 05-12.2018: 71 647 01-12.2019: 81 741 01-08.2020: 33 959

Więcej

Licznik rowerowy Oświęcim

Pomiary 05-12.2018: 45 922 01-12.2019: 54 100 01-08.2020: 45 815

Więcej

Licznik rowerowy Sromowce Niżne

zbiera dane od 07.09.2020

Więcej