Inne znakowane szlaki rowerowe

Szlak Wód Mineralnych – Odcinek Żegiestów - Palenica

4.8 km

https://visitmalopolska.pl/trasa/-/poi/rowerowy-szlak-wod-mineralnych

Więcej

Szlak Wód Mineralnych – Szlak 1

3.2 km

https://visitmalopolska.pl/trasa/-/poi/rowerowy-szlak-wod-mineralnych

Więcej

Tarnów Mościce – Ciężkowice (niebieski)

43.8 km

https://visitmalopolska.pl/trasa/-/poi/tarnow-moscice-ciezkowice-szlak-niebieski-

Więcej

Tarnów Mościce – Ciężkowice (zielony)

91.0 km

https://visitmalopolska.pl/trasa/-/poi/tarnow-moscice-ciezkowice-szlak-zielony-

Więcej

Tarnów Mościce – Szczepanów (czerwony)

24.2 km

https://visitmalopolska.pl/trasa/-/poi/tarnow-moscice-szczepanow-szlak-czerwony-

Więcej

Transgraniczny Szlak Rowerowy

68.9 km

https://visitmalopolska.pl/trasa/-/poi/transgraniczny-szlak-rowerowy

Więcej