Zamek

Pieskowa Skała

Zamek Pieskowa Skała – zamek, pierwotnie z XIV wieku, obecnie we wsi Sułoszowa Pieskowa Skała...

Więcej

Renesansowa wieża mieszkalno-obronna

Wieża mieszkalno-obronna w Kwaśniowie Dolnym – znajduje się w województwie małopolskim, w powiecie...

Więcej

Ruiny zamku biskupów krakowskich

Zamek biskupów krakowskich w Sławkowie – niezachowany XIII-wieczny zamek obronny, którego ruiny...

Więcej

Ruiny Zamku Królewskiego w Nowym Sączu

Zamek Królewski w Nowym Sączu – budowla wzniesiona przez króla Kazimierza Wielkiego w latach...

Więcej

Ruiny Zamku Starostów

Zamek w Muszynie – ruiny średniowiecznego zamku w Muszynie w powiecie nowosądeckim w województwie...

Więcej

Zamek

Zamek w Oświęcimiu – budowla wzniesiona w średniowieczu na szczycie wzgórza, na prawym brzegu rzeki...

Więcej